Ga naar de inhoud

Verbindend Communiceren

Hoe kunnen we zo communiceren, dat we elkaar de ruimte geven om ieder op onze eigen manier onszelf te zijn en prettig samen te leven en te werken?

Verbindend of Geweldloos Communiceren leert ons een innerlijke houding, van waaruit we met aandacht kunnen horen wat de ander beweegt en onze eigen gedachten, gevoelens en wensen helder kunnen verwoorden. Marshall Rosenberg ontwikkelde deze methodiek, die wereldwijd leidt tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van relaties.

Doel: Mensen ondersteunen om met elkaar in verbinding te blijven, ook als dat soms lastig is.

Visie:

 • Alles wat we zeggen of doen, zeggen of doen we om bepaalde behoeften of waarden te vervullen.
  Behoeften zoals: voeding, veiligheid, gehoord willen worden, erbij horen, zelf kunnen kiezen (autonomie), erkenning, beweging, ontwikkeling, gelijkwaardigheid, eigenwaarde, acceptatie, iets willen bijdragen aan het leven van anderen, enz.
  Een behoefte is een levenskwaliteit, die ons leven verrijkt, die ons energie geeft. Alle mensen kennen deze behoeften, ze zijn universeel, dus op dat niveau kunnen we elkaar vinden.
  Ook al kunnen niet alle behoeften op elk moment vervuld worden, het ontdekken van de verschillende manieren waarop onze behoeften enigszins vervuld kunnen worden, kan de vervulling al dichterbij brengen.
 • “Achter een intimiderende boodschap vind je een mens met onvervulde behoeften, die een beroep op ons doet.”
  (Marshall Rosenberg, grondlegger van Geweldloze Communicatie.)
 • Onze oordelen over anderen komen voort uit onze niet onderkende of niet vervulde behoeften of waarden.

Focus op verbinding in het hier en nu:
– Wat leeft er in mij?
– Wat leeft er in jou?
– Hoe vinden we oplossingen, die passen bij wat voor jou en mij belangrijk is?”
                                                                                                     
Vier stappen als leidraad in uitdagende situaties:

 1. Observatie. Wat gebeurde er precies? Hoe kun je over de feiten praten, zonder dat je die vermengt met je mening of oordeel?
 2. Gevoel: Wat voel je daarbij? (alleen info over jezelf)
 3. Waar heb je behoefte aan? Wat is belangrijk voor je in deze situatie? Waar gaat het je om?
 4. Welke opties heb je en welk verzoek kun je doen?

Te gebruiken:
–  om duidelijkheid te krijgen in lastige situaties (zelfmededogen)
–  om helder te uiten wat er in je speelt, op zo’n manier dat een
    ander naar je wil blijven luisteren (je eerlijk én verbindend uiten).
–  om echt te horen wat er leeft in de ander (empathisch luisteren)

“Ik definieer verbinding als de energie die tussen mensen bestaat wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. En wanneer ze steun en kracht halen uit de relatie “

Brene Brown 

Home