Ga naar de inhoud

Verbindend Communiceren

Hoe kunnen we zo communiceren, dat we elkaar de ruimte geven om ieder op onze eigen manier onszelf te zijn en prettig samen te leven en te werken?

Verbindend of Geweldloos Communiceren leert ons een innerlijke houding, van waaruit we met aandacht kunnen horen wat de ander beweegt en onze eigen gedachten, gevoelens en wensen helder kunnen verwoorden. Marshall Rosenberg ontwikkelde deze methodiek, die wereldwijd leidt tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van relaties.

We richten ons op de onderlinge verbinding in het hier en nu, waardoor er ruimte ontstaat voor alle gevoelens en behoeften, die op dat moment spelen.
Met behulp van deze methodiek kunnen we:

  • compassievol naar onszelf leren luisteren
  • compassievol naar anderen leren luisteren
  • bij conflicten tot onverwachte oplossingen komen, omdat er rekening wordt gehouden met ieders behoeften.

Vier stappen als leidraad in uitdagende situaties:

  1. Observatie of waarneming. Hoe kun je over de feiten praten, zonder dat je die vermengt met je mening of oordeel?
  2. Gevoel: Wat we voelen, niet wat we van de ander vinden.
  3. Behoefte als basis voor het gevoel. Waar gaat het je wezenlijk om?
  4. Een concreet verzoek om je behoefte te vervullen (en geen eis).

“Ik definieer verbinding als de energie die tussen mensen bestaat wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. En wanneer ze steun en kracht halen uit de relatie “

Brene Brown 

Home