Oprichting SSI 2009

Visionair trainster Jeyanthy Siva uit Sri Lanka krijgt steun uit Haaksbergen.

In januari 2009 werd in Haaksbergen de Stichting Sandhi Institute opgericht om het werk van Jeyanthy Siva en haar team van het Sandhi Institute in Sri Lanka te ondersteunen.

Jeyanthy Siva, trainster Compassievolle Communicatie is van tijd tot tijd te gast bij vrienden in Haaksbergen, waar  ze nieuwe energie opdoet voor haar vredeswerk in Sri Lanka, (het vroegere Ceylon) Toen ze voor het eerst een bezoek bracht aan haar collega trainster A. Wibbelink, voelde ze zich meteen thuis in `this magic village` . Op zaterdagmiddag 18 april organiseren ze samen een informatiemiddag over haar werk voor het Sandhi Institute in Sri Lanka. “Om de oprichting te vieren, om bekendheid en steun te krijgen en te netwerken” aldus  Wibbelink.

Terwijl er al meer dan 25 jaar een burgeroorlog woedt in haar geboorteland, geeft Jeyanthy er  trainingen  “Compassionate  Communication”,  ook wel bekend als Geweldloze Communicatie. In samenwerking met haar team van nationale en internationale trainers stimuleert ze mensen om problemen geweldloos op te lossen.

Als 12-jarig meisje emigreerde Jeyanthy met haar familie naar Amerika om de strijd tussen de regering en de Tamil Tijgers te ontvluchten. “Vertrouw niemand”  zeiden vrienden en familieleden, toen ze terugkeerde naar haar geboorteland in 2002. In Amerika had ze echter het geweldloos communiceren leren kennen en ze was vastbesloten dit gedachtegoed van psycholoog en mediator Marshall Rosenberg naar haar geboorteland te brengen.

“Omdat de situatie in Sri Lanka zo gepolariseerd is en mensen er automatisch vanuit gaan, dat je partij kiest voor de ene of de andere partij, is het vaak moeilijk te begrijpen als je niet voor de een of de ander bent, maar voor alle mensen.” zegt ze. Zij en haar team werken vooral met  studenten, geestelijken, particulieren en niet- gouvernementele organisaties.

“We bouwen aan een samenleving, waarin mensen elkaar weer kunnen vertrouwen, waar mensen voor elkaar willen zorgen en weten, dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Een samenleving waar mensen gemotiveerd worden door mededogen en empathie.” Door vertrouwen te brengen in de bijeenkomsten, die Jeyanthy leidt, merkt ze dat mensen met verschillende talen en etnische of religieuze achtergrond het idee krijgen dat  hun beleving ertoe doet. Informatie: www.sandhi.org.

De bijeenkomst  wordt gehouden in de bovenzaal van het Sterrebos, Julianastraat 79 te Haaksbergen  op zaterdag 18 april  2009, van 15.00 u. – 18.00 u.

Vanaf  15.00 u.  staat de koffie en thee klaar,  om 15.45  u. geeft mevr. Siva een presentatie over haar werk. Ze praat Engels en zal in het Nederlands worden vertaald. Er is informatiemateriaal aanwezig en  er zullen enkele hapjes worden geserveerd. Men hoopt op financiële ondersteuning. Aanmelden vóór 17 april via  tel.: 053-5721473 Antowi Wibbelink of e-mail: info@wibbelinktrainingen.nl
———————————————————————————————————————————————–

“Ik ben dankbaar voor de grote gaven, die Jeyanthy Siva biedt aan het Sri Lankaanse volk. Die omvatten zowel haar eigen levenservaringen als Tamil emigrant, als haar sensitiviteit en hoog ontwikkelde vaardigheid in het trainen van mensen in de kunst van het compassievol communiceren. We hebben vier jaar samengewerkt, zowel in de Verenigde Staten als in Sri Lanka en ik ondersteun haar levenswerk met heel mijn hart.”

Joanna Macy, schrijfster van “The work that reconnects”
en  trainster, Berkeley, California.

Uit de krant:

Haaksbergen.
Stichting Sandhi Institute opgericht voor steun aan opbouwwerk in Sri Lanka.
Op zaterdag 18 april werd dit gevierd met een feestelijke presentatie door de voorzitter, mevr. Jeyanthy Siva uit Sri Lanka. De secretaris, mevr. Antowi Wibbelink, trainster “Ontwapenende Interactie” in Haaksbergen, vertaalde haar woorden in het Nederlands.
Mevr. Siva leert mensen in Colombo en omgeving hoe ze ondanks de vijandsbeelden, waar ze mee zijn opgegroeid, elkaar weer als mensen kunnen zien en behandelen. Haar geboorteland Sri Lanka (heel vroeger de Nederlandse kolonie: Ceylon) is al meer dan 25 jaar verwikkeld in een verwoestende burgeroorlog, die aan vele duizenden mensen het leven heeft gekost. In deze omstandigheden geeft mevr. Siva trainingen “Compassionate Communication”. Ze baseert zich op het gedachtegoed van de “Geweldloze communicatie”, zoals die 40 jaar geleden door Marshall Rosenberg werd ontwikkeld. Ze is er in 2002 mee begonnen en heeft inmiddels een team van binnenlandse en buitenlandse trainers om zich heen verzameld. Vorig jaar hebben ze een bedrijf zonder winstoogmerk opgericht , het Sandhi Institute. (www.sandhi.org) Dit instituut geeft training en coaching aan studenten, geestelijken, particulieren en mensen in dienstverlenende beroepen. Het multi-etnische team richt zich op mensen van verschillende etnische, religieuze en culturele groeperingen. Er is veel vraag naar de trainingen, maar de deelnemers beschikken veelal over weinig financiële middelen. Dit betekent, dat het meeste werk min of meer op vrijwillige basis gebeurt.
Mevr. Wibbelink uit Haaksbergen was zo onder de indruk van de inzet en empathie van haar collega, dat ze besloot, samen met mevr. Siva en mevr. Mirella Visser van het “Centre for Inclusive Leadership” in Uithoorn een Stichting op te richten om het werk van mevr. Siva en haar team financieel te ondersteunen. De stichting is te bereiken via info@wibbelinktrainingen.nl en het rekeningnummer is: RABO 148609953 Stichting Sandhi Institute te Haaksbergen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>