Verbindend Communiceren

Verbindend communiceren ondersteunt je om:

 • te horen wat een ander nodig heeft, ook als hij/zij emotioneel wordt of kritiek geeft.
 • moeilijke boodschappen helder te uiten en zo, dat een ander wil blijven luisteren.
 • duurzame oplossingen te vinden bij conflicten.
 • gevoelens te herkennen als waardevolle signalen van vervulde of onvervulde behoeften.
 • op zo’n manier naar een ander te luisteren, dat hij/zij zelf nieuwe oplossingen kan vinden in de eigen situatie.
 • gelijkwaardigheid in het contact vorm te geven, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
 • met mededogen naar jezelf en anderen te kijken.
 • minder stress te ervaren bij meningsverschillen.

Visie van Verbindend Communiceren
gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg:

 • Alles wat we zeggen of doen, zeggen of doen we om bepaalde behoeften of waarden te vervullen.
  Behoeften zoals bv.: veiligheid, gehoord willen worden, erbij horen, zelf kunnen kiezen of erkenning.
  Alle mensen kennen deze behoeften, dus op dat niveau kunnen we elkaar vinden.

 • Achter een intimiderende boodschap vind je een mens met onvervulde behoeften.

Centrale vragen bij Verbindend Communiceren:

– Wat leeft er in mij?
– Wat leeft er in jou?
– Hoe vinden we oplossingen, die passen bij wat voor jou en mij belangrijk is?

De 4 basiselementen van Verbindend Communiceren:

 • het observeren en uiten van de feiten (+ oordelen en verwijten vertalen naar behoeften)

 • zeggen (en horen) wat we daarbij voelen (en niet blijven hangen in pseudo-gevoelens of interpretaties)

 • kijken naar wat we nodig hebben of belangrijk vinden (onze behoeften of waarden)

 • en dan pas zoeken naar oplossingen d.m.v. een concreet en haalbaar verzoek. (i.p.v. een eis)

Deze 4 elementen (of stappen) kun je gebruiken om:

 1. duidelijk te krijgen wat er bij jezelf speelt

 2. je emoties/zienswijze eerlijk en helder te uiten naar de ander

 3. een ander, die emotioneel geladen is, empathisch te kunnen horen.

 4. te bemiddelen bij conflicten van anderen.Een recent interview (DWDD) over o.a. Geweldloze Communicatie en Mindfulness

 terug naar training op maat
Home