Stichting Sandhi Institute (SL en Azië)

Stichting Sandhi Institute

We ondersteunen projecten voor Compassionate Communication in Sri Lanka.
Dit doen we middels de Stichting Sandhi Institute, die het werk van het Sandhi Institute aldaar financieel ondersteunt.
Onze collega en vriendin Jeyanthy Siva, begeleidt binnen dit instituut “peace en reconciliationprogramma’s” voor mensen, die decennialang hebben moeten overleven in een burgeroorlog.
Meer informatie over haar werk vind je op www.sandhi.org.
Meer informatie over de Stichting Sandhi Institute is hier te vinden en op: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sandhi-institute.

Zie deze link voor een filmpje uit 2012 over het werk van het Sandhi Institute in Sri Lanka:

 

Jeyanthy’s werk geeft mij hoop voor de toekomst: in een land, waar bijna 30 jaar lang een burgeroorlog heeft gewoed tussen Tamils en Singalezen, brengt zij mensen van verschillende etnische en religieuze groeperingen bij elkaar. Zij en haar team van (ook buitenlandse) professionele vrijwilligers geven regelmatig een meerdaagse intensieve training “Compassionate Communication” aan groepen van 30 – 60 mensen. Tijdens die trainingen kunnen pijnlijke ervaringen tussen mensen van verschillende groepen beleefd, gedeeld en betreurd worden en ze oefenen een manier van communiceren, waardoor ze weer ‘met elkaar door één deur kunnen’
(Meer info daarover: www.restorativecircles.org)

Jeyanthy is in Sri Lanka geboren, als 12-jarig meisje met haar familie naar de USA geëmigreerd/gevlucht, waar ze psychologie en filosofie studeerde en NVC (non violent communication) leerde kennen. Ze was mede-oprichter van Bay NVC. In 2002 is  ze terug gegaan naar haar geboorteland om het NVC  gedachtegoed aan te bieden aan haar landgenoten. Daar heeft ze het Sandhi Institute opgericht. Sinds kort is Nederland haar thuisbasis.  Ik bewonder de toewijding, waarmee ze steeds weer mogelijkheden vindt om de mensen, die training in Verbindende Communicatie vragen in Sri Lanka (en andere delen van Azië) te ondersteunen met trainingen, terwijl ze tegelijk de fondsen helpt werven voor de trainingen. Ik vind het belangrijk om mensen te steunen, die veel geweld hebben meegemaakt en met weinig financiële middelen zoeken naar een opbouwende manier van samen leven.”

In 2012 heeft de Stichting kunnen bijdragen aan de volgende projecten van het Sandhi Institute:

  • Een serie (tweetalige) conferenties voor (multi-etnische) NVC trainers en practitioners uit de regio om een NVC curriculum te ontwikkelen, dat rekening houdt met de culturele context van Sri Lanka.
  • Een 10-daagse training in Geweldloze Communicatie voor 30 deelnemers (van diverse etnische en  religieuze groeperingen), waaronder 10 jongeren uit het oorlogsgebied.  Jeyanthy: “Ik ben zo blij om te zien dat de liefde en compassie en de visie van NVC  de harten van deze jonge mensen heeft veroverd en dat ze elkaar nu regelmatig ontmoeten om hun verhalen te delen. Ze steunen elkaar als een familie en dat is enorm als je denkt aan de onderlinge verschillen van kaste, klasse, voorkeuren en de pijn van de oorlog.” De video is gemaakt tijdens en na deze 10 –  daagse training.

In 2013 heeft de Stichting kunnen bijdragen aan:

  • Een 10-daagse IRT (In depth residentiële training in NVC) voor 40 deelnemers, waaronder de jonge ‘community- leaders’ uit voormalig oorlogsgebied, die om de vervolgtraining hadden gevraagd.

In mei 2015 was er een vervolgtraining voor 36 jonge “community-leaders”. Zes van hen hadden al eerder deelgenomen en hebben dit keer zelf de organisatie op zich genomen. Zo heeft de training ruim 30 jonge leiders uit de oostelijke regio kunnen begeleiden in deze manier van communiceren. Ze willen NVC graag leren toepassen en doorgeven aan anderen. In de toekomst willen ze ook ambtenaren uitnodigen voor de training, zodat ze samen met de plaatselijke autoriteiten aan wederopbouw kunnen werken.

Verder ligt de handgeschreven Tamil vertaling klaar van het boek “Denmark Rising” (over geweldloze sociale actie) om getypt, gedrukt en gepubliceerd te worden, als er voldoende financiële middelen zijn.
De stichting ontvangt hiervoor en voor de nieuwe training van 2016 graag donaties op
Rekeningnummer: IBAN NL28 RABO 0148 609 953. BIC: RaboNL2U ten name van: Stichting Sandhi Institute te Haaksbergen, NL.
[ Reg.nr. 081 870 46 bij de Kamer van Koophandel. De Stichting Sandhi Institute heeft een ANBI status, d.w.z. is erkend als goede doelen instelling en hoeft geen schenkingsrechten te betalen.]

De stichting kent nauwelijks organisatorische kosten, en de bestuursleden doen hun werk pro deo.
Postadres: De Els 53, 7482 BA Haaksbergen.

Als u bekend bent met geschikte fondsen, die de Stichting kan benaderen voor sponsoring, wilt u me dan een mailtje sturen? (info@wibbelinktrainingen.nl)

Meer info: (Foto’s, verslagen, actueel beleidsplan en oprichting)

terug naar Home