Empathiecoaching

Loop je vast in een bepaalde relatie of situatie?
Verlang je naar meer verbinding, echtheid, ontspanning en plezier in het contact met anderen en met jezelf?
Dan kun je kiezen voor individuele coaching of relatiecoaching

Verbindende Coaching ondersteunt je om:

 • met mededogen naar jezelf en anderen te kijken.
 • moeilijke boodschappen open te uiten en zo, dat een ander kan blijven luisteren.
 • te horen wat een ander nodig heeft, ook al wordt dat niet zo duidelijk gezegd.
 • gelijkwaardigheid in het contact vorm te geven, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
 • op zo’n manier naast de ander te staan, dat hij/zij zelf nieuwe oplossingen kan vinden in de eigen situatie.
 • gevoelens te zien als waardevolle signalen van vervulde of onvervulde behoeften.
 • duurzame oplossingen te vinden bij conflicten.

Uitgangspunten:

 • Alles wat we zeggen of doen, zeggen of doen we om bepaalde behoeften of waarden te vervullen.
  Behoeften zoals: voeding, veiligheid, gehoord willen worden, erbij horen,  zelf kunnen kiezen (autonomie),  erkenning, beweging, ontwikkeling, gelijkwaardigheid, eigenwaarde, duidelijkheid, …enz.
  Een behoefte is een kwaliteit, die ons leven verrijkt, die ons energie geeft.
  Alle mensen kennen deze behoeften, ze zijn universeel, dus op dat niveau kunnen we elkaar vinden.
 • Achter een intimiderende boodschap vind je een mens met onvervulde behoeften.
 • Oordelen over anderen (en onszelf) komen voort uit onze niet onderkende of niet vervulde behoeften en uit veelal onbewuste kernovertuigingen.

Incidenteel gebruik ik ook methodieken uit Voice Dialogue (het werken met innerlijke delen) of visualisaties.
Home