Referenties

Na de vijfdaagse training “Verbindend Communiceren in de praktijk” (2017):

Vanaf de eerste lesdag toepasbaar in mijn werk en privé, onmogelijke gesprekken worden mogelijk! Het heeft me enorm verrijkt en ik heb sinds de eerste trainingsdag al meerdere mooie gesprekken mogen voeren.
Loes (39), docent

De training heeft me een heel andere, nieuwe kijk gegeven op hoe we met elkaar – en onszelf – omgaan. Het gaf me o.a. het inzicht, dat ik me op mijn werk anders opstel dan thuis, omdat ik het idee heb, dat dat “hoort” als professional. In de thuissituatie gaf het me het inzicht, dat ik met aandacht en empathie kan luisteren naar mijn partner, zonder de verantwoordelijkheid op me te nemen om zijn problemen op te lossen.

Marjan, 35 jaar

Najaar 2017 de cursus Verbindend Communiceren in de Praktijk gevolgd bij Antoinette. Wat een geweldige cursus vind ik dit!
Erg verhelderend, veel inzichten en handvaten waar je gelijk mee aan de slag kunt. Brengt veel groeimogelijkheden en inzicht.
Zelf ervaar ik heel veel blijdschap, ruimte en vrijheid. Absolute aanrader!
Petra, tandartsassistente

VC is lang niet gemakkelijk, maar een ongelofelijk bewustmakende manier van in ’t leven staan en te communiceren met anderen.
G. D.

De cursus heeft mij (meer) in verbinding gebracht met mijzelf, en heb een groei doorgemaakt, waardoor ik beter bij mijzelf kan blijven en mijn behoeften kan herkennen. Ik blijf/ben trouwer aan mijzelf geworden en voel mij sterker in mijn schoenen – veroordeel mezelf minder.
Josien Manoch, verpleegkundige

Inzicht, beter communicatief vaardig om problemen opgelost te krijgen of bespreekbaar te maken. Wat een eye-opener om de behoeftes te ontdekken onder onze reactiepatronen. Als je op die manier kunt kijken kom je dichter bij jezelf. En krijg je zelf en de ander meer ruimte om authentiek te mogen zijn, zonder oordeel.
vrouw, 61 jaar


Deelnemer aan een oefengroep
 Verbindend Communiceren: (2017)
Het waren voor mij zeer inspirerende, waardevolle en rijke avonden, omdat ik diepgang ervoer en er zowel aandacht was voor ‘theorie’, oefening en persoonlijke invulling. De sfeer ervoer ik ook als warm en persoonlijk, zodat ik me zeer welkom voelde. Ik kwam meestal erg opgeladen terug, ook als ik vermoeid kwam. Dat zegt voor mij veel over dat de avonden me veel geven en weinig ‘kosten’. Ik vond het boek zeer inspirerend, net als de thema’s die besproken zijn.
Ik heb verder genoten van de rust en ruimte die jij als begeleider biedt. Dat geeft mijzelf rust en vertrouwen dat het in goede handen is en daardoor kan ik me richten op mijn deelname. Ook merk ik dat jouw ervaring(en) met VC mij inspireren om er verder mee te gaan. Fijn dat je deze ook deelt in de groep, en ze bovendien laat zien! (zien = geloven 😉
R.P, 35 jr.


Na een relatiecoachingstraject:

Dank voor je begrip, wijsheid, zachtheid, vertaalslag van hetgeen je hebt gehoord. Ik heb bewondering voor je inlevend vermogen zonder oordeel.  vrouw, 51 jr, 2017

 

Na de basistraining Verbindend Communiceren (voorjaar 2016)
Deze training heeft mij veel inzicht gegeven in de manier waarop ik communiceer met mezelf en met anderen. in woorden maar ook in gedachten. Het heeft voor een verschuiving gezorgd in het vertrouwen in mezelf en de mensen om mij heen. Dat is groter geworden. Tegelijkertijd probeer ik nu bewuster aandacht te geven aan mijn emoties. Voor mij is dat een hele uitdaging.
E.K. 55 jr., Enschede

Door het volgen van de training “Verbindend communiceren” ben ik bewuster geworden van mijn eigen manier van communiceren en de gevolgen hiervan. Door verkregen inzicht kan ik ook bewuster kiezen hoe ik communiceer. Dit kost tijd, aandacht en oefening en houdt nooit op. Het is iets waar je levenslang wat aan hebt. De wijze waarop de training vorm is gegeven, heeft verlangen opgewekt om er meer mee te willen doen.
M. M.

 


Na een individuele coaching:
Mijn eerste coachingsessie met Antoinette  leverde een diep inzicht op en daardoor een verandering in mijn leven. Het begon met een ‘situatie op het werk’ maar door haar begeleiding werden de verschillende persoonlijke aspecten helder onderscheiden. Omdat ik telkens werd uitgenodigd om te voelen, kwam ik bij de kern van mijn pijn en het gedrag wat daaruit voortkomt. Na de sessie voelde mijn hart open. Later op het werk hoefde ik, door mijn nieuwe inzicht, mijn oude gedrag niet meer te blijven herhalen. Heel fijn dus.

Gerda (2016)

 

Na een individuele training Verbindend Communiceren (6 x 1,5 uur)
Deze individuele basiscursus voor verbindend communiceren geeft mij een heel ander en meer filosofisch perspectief op communiceren mee dan bij de standaardcursussen. Vooral het onderscheiden van de eigen behoeften, emoties, oordelen en verzoeken en die van een ander zijn erg helpend. Door meer verdieping in een ander ligt de oplossing veel dichterbij.  Ik merkte direct effect in de praktijk na de casusoefeningen.
A. Lamme, Zorgbestuurder  


Na een cursus Verbindend Communiceren in De Wonne in Enschede (2015)                                                                     :
Als 68-jarige wilde ik wel eens weten hoe vastgeroest ik zat in mijn gedachten, oordelen, manier van reageren in (conflict)situaties. Zelf dacht ik dat ik nogal flexibel was, objectief kon zijn, goed in kon schatten wat de gevoelens van anderen zijn. Dat viel dus tegen. 
Er werd mij in de cursus een heldere spiegel voorgehouden.
Maar wat meeviel was, dat ik vrij snel de praktische kant van verbindende communicatie op kon pakken en heb er veel baat bij in gesprekken en conflictsituaties. Het beter herkennen en benoemen van gevoelens en behoeften van mezelf en anderen, het effectiever luisteren en reageren op anderen, en in elk geval niet zo vaak meer zeggen: “Ja maar . .
Dank je voor de fijngevoelige manier waarop je de cursus gaf. Het was een bijzondere en verrijkende ervaring.
Hans Notermanns, muziekdocent. (2015)

Verbindende Communicatie
Communiceren doe je elke dag.
Het is heel gewoon, heel vanzelfsprekend.
Maar sta je er weleens bij stil hoe bijzonder communiceren is?
Dat we sprekende wezens zijn met een eigen taal?
Dat elk woord dat we uitspreken betekenis heeft?
Dat elk woord dat we uitspreken een bedoeling heeft?
Voor jou en voor de ander.
Met dat woord wil je de ander graag bereiken.
Om valkuilen, dwaalwegen, misverstanden en onbegrip te vermijden
is verbindende communicatie een prachtig hulpmiddel op je weg
om dat doel te bereiken.
Een leergroep verbindend communiceren met goede gesprekken en 
afwisselende werkvormen is daartoe een probaat middel gebleken.
vrijwilligster De Wonne (2015)

Na de dagworkshop “Bemiddelen bij kinderruzies en pestgedrag” in Deventer (2014):
Ik heb er veel aan gehad. De manier van werken vanuit geweldloze communicatie werd me helder, door erover te horen  en  vooral door de voorbeeld-filmpjes en de oefeningen en rollenspelen die we als deelnemers met elkaar deden. Het werken vanuit onze eigen ervaringen maakte zichtbaar hoe krachtig en liefdevol deze manier van omgaan met conflicten is. Een mooie  dag die me liet zien hoeveel verschoven kan worden in communiceren en omgaan met conflicten. Met een capabele, wijze begeleidster die stond voor deze manier van werken, ook in haar ingaan op de deelnemers.
Marleen, leerkracht primair onderwijs.

Ik heb mijn eigen reacties onder de loep genomen na het doen van de workshop. Het heeft mij geholpen om verder te kijken achter reacties en gedrag waardoor de oorzaak inzichtelijker wordt. Bij mijn oudste zoon merk ik al resultaat, hij reageert al een stuk rustiger dan voorheen. Voor mij is nu de uitdaging om oude patronen om te buigen.
Chantal, moeder van zoon van 5 en dochter van 3.

Het heeft mij veel gebracht, de cursus  “Authentiek en verbindend opvoeden”.
Ik heb vooral geleerd om te luisteren naar de behoefte van de ander. Om d.m.v. raden erachter te komen wat er speelt. Dit komt mij thuis met mijn puberkinderen heel mooi en goed van pas, maar ook zeker in mijn werk met kinderen met een lichte vorm van autisme. Er hoeven niet altijd oplossingen gevonden te worden. Ik heb geleerd dat vaak het herkennen en erkennen van een gevoel en de behoefte al heel veel rust geeft bij het kind. Ik heb hiermee een prachtig tool gekregen om mee te werken en merk aan de kinderen thuis en op mijn werk dat ze zich steeds prettiger voelen en opener opstellen. Iets waar ik enorm dankbaar voor ben.

José Ribbers

Na een introductie workshop en een aantal keren meedoen aan een oefengroep “Verbindend Communiceren”:
Onlangs kreeg ik ongezouten kritiek van een leerling.  Deze keer lukte het me om te zeggen: “Ik zal ernaar kijken en kom er later op terug”. Ik liet me niet afleiden door de inhoud.  Nadat ik voor mezelf duidelijk had om welke behoefte het bij hem ging (en wat voor mij belangrijk was) kon ik er rustig op terugkomen. We hebben vervolgens een verhelderend gesprek gehad.
Marga, MBO docent 

Na een tweedaagse teamtraining :
Het team van Conferentiecentrum Bosoord te Loenen heeft een meerdaagse training Geweldloze Communicatie gedaan onder leiding van Antowi Wibbelink en Aine Howard. Op ons verzoek lag de focus met name op het omgaan met conflicten plus kritiek geven en ontvangen. De samenstelling van de groep was divers, wat betreft achtergrond en motivatie, maar beide trainers slaagden er snel in om iedereen enthousiast mee te laten doen in een gevarieerde en ervaringsgerichte cursus. Door diverse opdrachten en spelvormen ontdekten we samen de valkuilen en oplossingen van onze communicatie, inzichten die we dagelijks kunnen toepassen op de werkvloer. Het was een nuttige training uitgevoerd door een enthousiast en kundig team. Hartelijk dank daarvoor.
M. de Vries, directeur Conferentiecentrum Bosoord | Maitreya Instituut Loenen

In 2006 heb ik een training gevolgd bij Antowi Wibbelink over geweldloos communiceren.
Al langer was ik op zoek naar een cursus om echt verbinding te maken met mensen. Als docent heb ik veel communicatietechnieken gedoceerd maar er ontbrak altijd wat in deze technieken. Door een training van vier bijeenkomsten te volgen heb ik ontdekt dat je pas met iemand kunt communiceren als je je eigen issues met deze persoon onder de loep hebt genomen. Dat doe je door jezelf empathie te geven zodat je ruimte krijgt om te horen wat de ander zegt. Pas als je er ruimte voor hebt gemaakt komt er echte verbinding tot stand. Een soort verbinding die je steeds opnieuw kunt voeden en nieuw leven inblazen. NVC is een techniek die ze ook gebruiken in oorlogsgebieden en in gevangenissen om rivaliserende bendes weer bij elkaar te brengen. Tot mijn verbazing kon ik na deze training horen wat een collega tegen mij zei ondanks dat ik die persoon eigenlijk niet mocht. Tevens heb ik hem de aandacht gegeven die hij niet van mij gewend was waardoor er een betere samenwerking tot stand is gekomen. Deze technieken zijn zowel in de zakelijke wereld als in de privésfeer toe te passen en het maakt dat je jezelf meer gaat waarderen.
Yvonne M.J. Robers-Brok,  Opleidingsadviseur

Na een driedaags Seminar “Gewaltfreie Kommunikation” in Traben Trarbach:
Als persönlichen Nutzen ziehe ich für mich, dass die GfK nicht nur nützlich zur Unterstützung anderer ist, sondern ich auch konkret für mich bestimmte Ereignisse, Gespräche und Situationen reflektieren und auf eine gute Weise aufarbeiten und damit auch abschließen kann.
Julia, Sozialpedagogin

Gefühle zu finden und zu benennen fällt uns Menschen oftmals schwer. Zum Einen kann dies daran liegen, dass unser Vokabular in Bezug auf Gefühle nicht groß und differenziert genug ist. Zum Anderen neigen Menschen oft dazu, nicht ihre Gefühle, sondern „Pseudogefühle“ zu benennen. Gefühle machen sich als Erregungen, Stimmungen im Körper bemerkbar. Pseudogefühle („Scheingefühle“) sind Reaktionen auf Gefühle oder Gedanken über mich oder Andere.
Sven, Sozialpedagoge

“Was mich besonders beeindruckt hat war: dass ich die Führung durch die vier Schritte als wohltuend, unterstützend empfand. Meine Befürchtung, dass dieser enge, klare Gesprächsrahmen einengend oder gekünstelt wirken würde, wurde eindeutig entkräftet.”
Rolf Olejnik (Dipl. Sozialarbeiter)

“Je mehr ich mit mir verbunden bin, um so mehr bin ich in der Lage mich mit anderen Menschen zu verbinden. Dieses „Sich-Miteinander-Verbinden“ geschieht über die Herzen eines jeden Einzelnen, wirkt berührend und gleichwertig.”
Elke Nehren, Sozialpedagogin


Naar aanleiding van de trainingen “Kommunikation und Motivation” in Nordhorn:
10-07-’09: ” Frau Antowi Wibbelink ist seit dem Herbstsemester 2008 für die Volkshochschule Grafschaft Bentheim als Dozentin tätig. Sie hat hier bereits in vier Maßnahmen für Langzeitarbeitslose das Modul „Kommunikation und Motivation“ unterrichtet. Ziel der Maßnahmen ist die Integration von Personen mit Vermittlungshemmnissen in den Arbeitmarkt. Frau Wibbelink trifft hier auf eine heterogene Teilnehmerschaft. Vorbildlich versteht sie es, die einzelnen TeilnehmerInnen zu einer effektiv arbeitenden Lerngruppe zusammenzuführen. Es gelingt ihr eine positive Lernatmosphäre zu schaffen, in der die Lebens- und Berufserfahrungen der Teilnehmer/innen Berücksichtigung finden und sie neue Kommunikations- und Handlungsstrategien für sich entwickeln können. Frau Wibbelink verfügt über methodisch-didaktisches und gruppendynamisches Geschick, das sie effektiv und teilnehmerorientiert in der Seminarpraxis einzusetzen weiß. Als Dozentin können wir Antowi Wibbelink mit bester Referenz empfehlen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und gute Zusammenarbeit.”
Karola Langenhoff, Fachbereichsleiterin VHS Grafschaft Bentheim

 

Home

Comments are closed.