Jeugdzorg

Communicatietrainingen en workshops op maat voor professionals, die werken in,
of opgeleid worden voor de jeugdzorg.

Binnen de jeugdzorg/ hulpverlening ben je je eigen instrument. Door training in Verbindende Communicatie (VC) kun je je communicatie-instrument verfijnen, zowel in het spreken als in het luisteren, waardoor de effectiviteit van je interactie zal toenemen.

Het Kardimaran Collectief traint jeugdhulpverleners om:
* open en empathisch te communiceren, ook in emotioneel geladen
situaties,
* helderheid te scheppen bij conflicten tussen cliënten,
* cliënten zodanig te begeleiden, dat ze hun eigen kracht hervinden.

Over ons:

Het Kardimaran Collectief bestaat uit Karmin Schaap, Dionne Verbeet, Maruschka Boomsma en Antoinette Wibbelink.
We zijn alle vier trainer Verbindende Communicatie (en -coach) met ervaring in de jeugdzorg, de kinderdagopvang en het maatschappelijk werk.
We zijn gegrepen door de kracht en effectiviteit van het gedachtegoed van M. Rosenberg (www.cnvc.org en www.geweldlozecommunicatie.org)
Sinds 2012 werken we – in verschillende combinaties – samen, om deze manier van communiceren te delen met professionals in de hulpverlening, aan kinderen, jongeren en hun families. We richten ons op het versterken van de handelingscompetenties van deelnemers, zodat ze minder stress en meer plezier ervaren in hun werk. We werken ervaringsgericht: deelnemers brengen eigen situaties in om zo de theorie naar hun eigen praktijk te kunnen vertalen en inzetten.

Voorbeelden van trainingen of workshops:

Concreet feedback geven vanuit verbinding met de ander.

Hoe zeg je wat voor jou belangrijk is, op zo’n manier dat de ander het ook kan horen en er wellicht wat mee wil?
Hoe geef je respectvol en helder feedback aan kinderen, cliënten, ouders, collega’s? Hoe formuleer je concrete en haalbare verzoeken, waar een ander in vrijheid op kan reageren?

Luisteren naar en omgaan met weerstand en kritiek

Omgaan met weerstand en kritiek wordt makkelijker, wanneer we de verlangens of waarden kunnen horen, die eraan ten grondslag liggen. Wanneer we dergelijke signalen kunnen ‘vertalen’, kunnen ze waardevolle informatie leveren voor een gezamenlijk veranderingstraject.
Deelnemers leren bij weerstand en kritiek luisteren naar de achterliggende waarden en verlangens en checken of ze het goed hebben begrepen.
Ze kunnen cliënten ondersteunen om helder te krijgen waar het hen wezenlijk om gaat en om stappen te zetten, die hen dichterbij een gezamenlijk gedragen oplossing brengen.

Begrenzen zonder straffen en belonen.

Hoe kun je op een authentieke manier grenzen aangeven, zonder dat kinderen bang en gesloten worden door straf of zich oneerlijk behandeld voelen door een niet ontvangen beloning? Je leert helder grenzen aan te geven, waardoor kinderen inzicht krijgen in de gevolgen van wat ze doen en de behoeften van andere mensen. Je leert concrete en haalbare verzoeken doen, waardoor een kind voelt, dat haar of zijn keuze ertoe doet. Het kind leert daardoor koersen op intrinsieke motivatie, waardoor het minder afhankelijk wordt van andermans mening en overreding.

Empathisch begeleiden bij complexe echtscheidingssituaties.

Mensen begeleiden bij het verwerkingsproces van de scheiding en daarbij het belang van de kinderen voorop stellen is vaak een ingewikkeld proces. Hoe blijf je neutraal, betrokken en uit de strijd? Hoe kun je je inleven zonder mee te lijden of partij te worden?
Deelnemers leren te luisteren naar wat er achter pijnlijke uitspraken schuilt; waar het de ouder echt om gaat, om zo rust en helderheid te brengen in het gesprek. Ze kunnen de cliënt(en) ondersteunen in het vinden van oplossingen, die bijdragen aan hun eigen heling en welzijn en aan dat van hun kind(eren) en ex-partner.

Heeft u een speciale vraag of een situatie, waar u ondersteuning of inspiratie bij wilt?
Neem contact op met een van ons voor een vrijblijvend gesprek.

Karmin Schaap (Haarlem), opleiding en ervaring binnen het sociaal- culturele werk o.a. in de kinderopvang, jongerenwerk, zorg aan kinderen met een beperking, en als jeugdbeschermer/ voogd. Nu werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin als coach, waarbij ze samenwerkt met sociale wijkteams, scholen en zorgaanbieders. Zij geeft VC-workshops aan (aankomende) professionals en ouders in de jeugzorg. E-mail: kschaap@cjghaarlem.nl of tel: 06 23777402.

Dionne Verbeet (Dordrecht), afgestudeerd maatschappelijk werker met ervaring in de jeugdzorg, als pleegouder en als raadsonderzoeker. Werkzaam als (internationaal gecertificeerd) trainer Verbindend Communiceren vanuit Flux Changing Communication met als specialisatie: ouders, hulpverleners, leerkrachten en individuele begeleiding.
E-mail: fluxcc@live.com of tel: 06 29158184, zie: www.fluxcc.com

Maruschka Boomsma (Egmond-Binnen) afgestudeerd maatschappelijk werker met ervaring in community-building in Zuid- Afrika. Gezins- en Kindercoach (Reversie methode) en trainer Verbindende Communicatie aan ouders, jongerenwerkers, leerlingen in de jeugdzorg en individuele coach cliënten in haar praktijk Samen Liefdevol Leven.
E-mail: mother.of.trees@gmail.com of tel: 06 23189261

Antoinette Wibbelink (Haaksbergen) opleiding en ervaring in sociaal cultureel werk, onderwijs en mind-body coaching. Sinds 2007 trainer Verbindend Communiceren voor o.a. jeugdhulpverleners, leerkrachten, kinderopvangmedewerkers en ouders (DE en NL). Bedrijf: Wibbelink Training Scholing en Coaching VOF.
E-mail : info@wibbelinktrainingen.nl of tel: 053-5721473, 06-51932265, zie www.wibbelinktrainingen.nl
terug naar training op maat

Home