Zorg voor jonge kinderen

Communicatietrainingen op maat voor professionals,
die met (jonge) kinderen en hun families werken.

De communicatie met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers kent specifieke uitdagingen. Hoe
praat je met jonge kinderen met een geringe woordenschat? Hoe begrens en ondersteun je
kinderen in hun sociale ontwikkeling? Hoe werk je op respectvolle wijze samen met ouders en
andere professionals? Hoe ga je met conflicten om?
Kennis en kunde op het terrein van Verbindend Communiceren (VC) helpen je om duidelijk en
empathisch te communiceren, conflictsituaties te voorkomen of constructief te bespreken en de
onderlinge samenwerking te vergemakkelijken.

Het Kardimaran Collectief

Kardimaran: Karmin Schaap, Dionne Verbeet, Maruschka Boomsma en Antoinette Wibbelink.
We zijn alle vier empathietrainer (en -coach) met ervaring in de jeugdzorg, het onderwijs en het
maatschappelijk werk. We zijn gegrepen door de kracht en effectiviteit van het gedachtegoed van
M. Rosenberg (www.cnvc.org en www.geweldlozecommunicatie.org).
Sinds 2012 werken we – in verschillende combinaties – samen, om onze passie voor deze manier
van communiceren over te dragen aan proffessionals in de kinderopvang, het onderiwijs en de
hulpverlening aan jonge kinderen en hun families. We richten ons op het versterken van de
handelingscompetenties van deelnemers, zodat ze minder stress en meer plezier en effectiviteit
ervaren in hun werk. We werken ervaringsgericht: deelnemers brengen eigen situaties in om zo de
theorie naar hun eigen praktijk te kunnen vertalen en inzetten.

Het Kardimaran Collectief traint professionals om:

* hun eigen intenties, gevoelens en observaties helder te verwoorden,
* te horen waar kinderen en ouders (vaak indirect) om vragen, vooral in emotioneel geladen
situaties,
* vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid samen te werken met ouders aan een respectvolle
opvoeding van hun kind(eren).

Ter illustratie enkele mogelijkheden voor trainingen of workshops:
Kinderen helpen om zelf hun ruzie op te lossen.
Je leert hoe je kinderen van jongs af aan kunt helpen om te praten over wat er gebeurd is, hoe ze
zich voelen en wat ze eigenlijk willen. En je ondersteunt hen om samen een oplossing te vinden,
waar ieder zich in kan vinden. Zodat ze meer en meer in staat zijn om hun ruzies constructief op te
lossen.

Begrenzen zonder straffen en belonen.
Hoe kun je op een authentieke manier grenzen aangeven, zonder dat kinderen bang en gesloten
worden door straf of zich oneerlijk behandeld voelen door een niet ontvangen beloning? Je leert
helder grenzen aan te geven, waardoor kinderen inzicht krijgen in de gevolgen van wat ze doen en
de behoeften van andere mensen. Je leert concrete en haalbare verzoeken doen, waardoor een
kind voelt, dat haar of zijn keuze ertoe doet. Het kind leert daardoor koersen op intrinsieke
motivatie, waardoor het minder afhankelijk wordt van andermans mening en overreding.

Luisteren naar/Omgaan met weerstand en kritiek van ouders/verzorgers.
Deelnemers leren op een neutrale, constructieve manier luisteren naar weerstand en kritiek en
checken of ze de achterliggende waarden en verlangens goed hebben begrepen.
Ze kunnen ouders ondersteunen om helder te krijgen waar het hen wezenlijk om gaat en om
stappen te zetten naar een oplossing, die werkbaar is voor hen en voor andere betrokkenen.

Eenzijdige conflicthantering
Wil jij werken aan een oplossing, maar de ander (nog) niet? In deze training leer je hoe je (weer)
met elkaar in verbinding kunt komen, ook als die ander daar nu niet voor open staat. Je krijgt
duidelijkheid over waar het jou nu echt om gaat en hoe je dat kunt uiten.
Je leert op te komen voor jezelf op zo’n manier, dat de ander naar je wil blijven luisteren. En je
leert verstaan, waar het de ander wezenlijk om te doen is.

Concreet feedback geven vanuit verbinding met de ander.
Hoe zeg je wat voor jou belangrijk is, op zo’n manier dat de ander het ook wil horen en wellicht
zelfs blij is met je feedback? Hoe geef je respectvol en helder feedback aan kinderen, cliënten,
ouders, collega’s? Hoe formuleer je concrete en haalbare verzoeken, waar een ander in vrijheid op
kan reageren?

Heeft u een speciale vraag of een situatie, waar u ondersteuning of inspiratie bij wilt? We komen
graag eens praten om te zien wat we voor u kunnen betekenen.
Hartelijke groet,

Karmin Schaap (Haarlem), opleiding en ervaring binnen het sociaal- culturele werk o.a. in de
kinderopvang, jongerenwerk, zorg aan kinderen met een beperking, en als jeugdbeschermer/
voogd. Nu werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin als coach, waarbij ze samenwerkt met
sociale wijkteams, scholen en zorgaanbieders. Zij geeft VC-workshops aan (aankomende)
professionals en ouders in de jeugzorg. E-mail: kschaap@cjghaarlem.nl of tel: 06 23777402.

Dionne Verbeet (Dordrecht), afgestudeerd maatschappelijk werkster met ervaring in de pleegzorg,
is (gecertificeerd) trainer Verbindend Communiceren. Specialisatie: ouders, hulpverleners,
leerkrachten en individuele begeleiding.
E-mail: fluxcc@live.com of tel: 06 29158184, zie: www.fluxcc.com

Maruschka Boomsma (Egmond-Binnen) afgestudeerd maatschappelijk werkster met ervaring in
community-buidling in Z. Afrika. Gezins- en Kindercoach (Reversie methode) en trainer
Verbindende Communicatie aan ouders, jongerenwerkers, leerlingen in de jeugdzorg en andere
belangstellenden vanuit haar praktijk Samen Liefdevol Leven.
E-mail: mother.of.trees@gmail.com en Tel: 06 23189261

Antoinette Wibbelink (Haaksbergen) opleiding en ervaring in Soc. Cultureel Werk, Onderwijs en Mind-
Body Coaching. Sinds 2007 trainer Verb. Comm. voor o.a. jeugdhulpverleners, leerkrachten,
kinderopvangmedewerkers en ouders (DE en NL). www.wibbelinktrainingen.nl
E-mail : info@wibbelinktrainingen.nl , tel: 053-5721473, 06-51932265

“Wat we zijn leert een kind veel meer dan wat we zeggen.”
J. Chilton Pearce

terug naar training op maat
Home